Gabaldon 2018 Town Fiesta

“Sulong Progresibong Bayan ng Gabaldon sa Patnubay ng ating Panginoon”