Barangays

Barangay Bagong Sikat

LOCAL ADMINISTRATION PROFILE

 • Punong Barangay: 
 • Kagawad:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 • Barangay Secretary: 
 • Barangay Treasurer: 
 • SK Chairman: 
 • SK Kagawad:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Barangay Bagting

LOCAL ADMINISTRATION PROFILE

 • Punong Barangay: 
 • Kagawad:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 • Barangay Secretary: 
 • Barangay Treasurer: 
 • SK Chairman: 
 • SK Kagawad:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Barangay Bantug

LOCAL ADMINISTRATION PROFILE

 • Punong Barangay: 
 • Kagawad:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 • Barangay Secretary: 
 • Barangay Treasurer: 
 • SK Chairman: 
 • SK Kagawad:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Barangay Bitulok (North Pob.)

LOCAL ADMINISTRATION PROFILE

 • Punong Barangay: 
 • Kagawad:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 • Barangay Secretary: 
 • Barangay Treasurer: 
 • SK Chairman: 
 • SK Kagawad:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Barangay Bugnan

LOCAL ADMINISTRATION PROFILE

 • Punong Barangay: 
 • Kagawad:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 • Barangay Secretary: 
 • Barangay Treasurer: 
 • SK Chairman: 
 • SK Kagawad:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Barangay Calabasa

LOCAL ADMINISTRATION PROFILE

 • Punong Barangay: 
 • Kagawad:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 • Barangay Secretary: 
 • Barangay Treasurer: 
 • SK Chairman: 
 • SK Kagawad:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Barangay Camachile

LOCAL ADMINISTRATION PROFILE

 • Punong Barangay: 
 • Kagawad:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 • Barangay Secretary: 
 • Barangay Treasurer: 
 • SK Chairman: 
 • SK Kagawad:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Barangay Cuyapa

LOCAL ADMINISTRATION PROFILE

 • Punong Barangay: 
 • Kagawad:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 • Barangay Secretary: 
 • Barangay Treasurer: 
 • SK Chairman: 
 • SK Kagawad:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Barangay Ligaya

LOCAL ADMINISTRATION PROFILE

 • Punong Barangay: 
 • Kagawad:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 • Barangay Secretary: 
 • Barangay Treasurer: 
 • SK Chairman: 
 • SK Kagawad:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Barangay Macasandal

LOCAL ADMINISTRATION PROFILE

 • Punong Barangay: 
 • Kagawad:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 • Barangay Secretary: 
 • Barangay Treasurer: 
 • SK Chairman: 
 • SK Kagawad:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Barangay Malinao

LOCAL ADMINISTRATION PROFILE

 • Punong Barangay: 
 • Kagawad:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 • Barangay Secretary: 
 • Barangay Treasurer: 
 • SK Chairman: 
 • SK Kagawad:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Barangay Pantoc

LOCAL ADMINISTRATION PROFILE

 • Punong Barangay: 
 • Kagawad:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 • Barangay Secretary: 
 • Barangay Treasurer: 
 • SK Chairman: 
 • SK Kagawad:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Barangay Pinamalisan

LOCAL ADMINISTRATION PROFILE

 • Punong Barangay: 
 • Kagawad:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 • Barangay Secretary: 
 • Barangay Treasurer: 
 • SK Chairman: 
 • SK Kagawad:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Barangay Sawmill

LOCAL ADMINISTRATION PROFILE

 • Punong Barangay: 
 • Kagawad:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 • Barangay Secretary: 
 • Barangay Treasurer: 
 • SK Chairman: 
 • SK Kagawad:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Barangay South Poblacion

LOCAL ADMINISTRATION PROFILE

 • Punong Barangay: 
 • Kagawad:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 • Barangay Secretary: 
 • Barangay Treasurer: 
 • SK Chairman: 
 • SK Kagawad:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Barangay Tagumpay

LOCAL ADMINISTRATION PROFILE

 • Punong Barangay: 
 • Kagawad:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 • Barangay Secretary: 
 • Barangay Treasurer: 
 • SK Chairman: 
 • SK Kagawad:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •